سفارش تبلیغ
صبا
مهر بیکران
پنهان کننده دانش، به درستی دانشش بی اعتماد است . [امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:   سروش  

سه شنبه 85 مرداد 17  3:18 عصر
 

 علی درد آشنای دردمندان

                                                          علی یاری رسان مستمندان

                علی آتشفشان نور و ایمان                 

علی خود جوش از بهر یتیمان

السلام علیک یا علی ابن ابیطالب اشفعی لنا الی الجنه

میلاد باسعادت و پرشور و سرور ، مولای متقیان حضرت امام علی ابن ابیطالب ( ع ) پدر امامت ، پیشوای عدالت ، جانِ ولایت ، مولودکعبه ، و روز پدر به پیشگاه حضرت بقیة الله الاعظم و شیعیان راستین و واقعی آنحضرت تبریک و تهنیت باد .

           

فوائد دوستی حضرت علی (ع) برای شیعیان ؛

طبق روایات پیامبراعظم سلام الله علیها ، دوستان ازشیعه حضرت علی علیه السلام اهل آتش نیستندولی گناهانشان راباعذابهای غیرازآتش برزخ پاک می کنندو کسیکه حقیقتا دوست آنحضرت باشدزیادگناه نمی کند.

پیامبرفرمودند ؛ بدانیدکسیکه حضرت علی (ع) رادوست داشته بدارد مرادوست داشته و کسیکه مرادوست بداردخداازاوراضی و خشنوداست و کسیکه خداازاوراضی باشدپاداش اوبهشت است و ملائکه برایش طلب آمرزش می کنند و نمی میردتاازآب کوثربیاشامد و ازدرخت طوبی میل کندو جای خود رادربهشت ببیند و جان کندن براوآسان و قبراوباغی ازباغهای بهشت می شود و خدابه تعدادرگهای بدنش به اوحوریه ای عطا کند و شفاعت اورادرباره 80 نفرازاقوامش بپذیردو به تعدادموهای بدنش دربهشت خانه ای به اومی دهد و نامه عملش رابه دست راستش دهند و مثل پیامبران به حسابش رسیدگی کنند .

آگاه باشیدکسیکه بمیردبادشمنی آل محمد (ص) «یعنی 14 معصوم و فرزندانش »  باایمان و شهیدازدنیارفته و بهشت رابرایش ضمانت می کنم و کسیکه بمیردبادشمنی محمد (ص) کافرمرده و کسیکه خلافت حضرت علی (ع) راغضب کندکافراست .

و دوستی آنحضرت گناهان رامیخورد همچنانکه آتش هیزم رامیخورد و اگرآنحضرت دشمن نداشت جهنم خلق نمی شدو پیامبر؛ یاعلی توقسمت کننده آتش و بهشتی « اختیاربهشت و جهنم باشماست » و دشمنت کافر و دوستت مومن است .

 

         

 باسمه تعالی

نیل آرم استرانگ درکتاب اولین قدم من بر کره ماه می نویسد " وقتی روی ماه پیاده شدیم صدای لطیف و ظریفی شنیدم ولی نفهمیدم آن صداچه بود و آنجاآقایی رادیدم که بدون اکسیژن نفس می کشیدند که الهام شدبه من « این همان کسی است که مردم دنا انتظارش رامی کشند » [ حضرت مهدی (عج ) ]تا اینکه سفرتمام شدو به زمین برگشتیم و به مصررفتم صدایی ازمسجدشنیدم دیدم این کلمات آشناست هرچه فکرکردم یادم نیامد همین که گفت « اشهد ان محمد رسول الله » یادم آمداین همان صدایی بودکه درماه شنیدم  پرسیدم این چه صدایی بود ؟ گفتند اذان است !  گفتم معنای این کلمات چیست ؟ برایم معناکردندو نواراذان راخریدم و فوراٌ به آمریکابرگشتم نزدرفیقم رفتم او هم تاییدکردکه درماه صداهایی راشنید ، رفتیم نوارصوت که ضبط شده بودبررسی کردیم ، متوجه شدیم آن صدایی اذان درکره ماه ضبط شده دیدیم هردو تذتن است ولی کمی باهم فرق دارد [ البته نواری که درمصرخریده بوداذان سنیهابوده که « اشهدان علیاٌ ولی الله » نداردولی اذانی که درکره ماه شنیده بود « اشهد ان علیا ولی الله » دارد و اذان شیعیان است و این نیزدلیلی برحقانیت شیعه است . ] و او بعدازاین ماجرا ازاسلام تحقیقات کرده و با خانواده اش مسلمان شدندو نامش را به عبدالعزیز تغییردادو می نویسد یقین دارم آن صدا ، صدای اذان ملائکه بوده است ....

 

باسمه تعالی

پسرعبدالباسط قاری بزرگ قرآن درعالم خواب پدرش رامی بیند و پدربه او می گوید : بابا قرآن نگذاشت جهنم بروم ولی الان که درآستانه گذشتن ازپل صراط هستم چون تذکره ولایت حضرت علی (ع) راندارم « چون شیعه نیستم » ازپل صراط نمی توانم عبورکنم تو نزدعلمای نجف برو و تذکره علی ابن ابیطالب (ع) رابگیر  « یعنی شیعه شو » این خواب چند مرتبه تکرار شد و او طی مراسمی شیعه شد . پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : برای هرچیزی تذکره ای است و تذکره گذشتن ازپل صراط دوستی علی ابن ابیطالب (ع) است [ البته دوستی با پذیرش امامت آن حضرت ] و این هم دلیلی برحقانیت شیعیان میباشد .....

                                             

 

باسمه تعالی

 

نقل کردند : درقبرستان بقیع جنازه ای رادفنمی کنند هنوزروی قبررانپوشیده بودند که صدای اذان بلندشد جهت نماز رفتند و برگشتند دیدندماری ذرقبردورجسدپیچیده ، ترسیدند و مسئولین مربوطه راخبردادند  عده ای باقاضی شهرآمدنددیدند بعضی ها غش کردند. بالاخره قاضی حکم کشتن مار راصادر کرد وقتی برای کشتن مارمی آیند می بینند نه جسد درقبر است و نه مار ! قاضی ازمردم درباره متوفی سئال می کند همه می گویند او نماز نمی خواند .

حتی کسانی که نمازمی خوانند ولی تند می خوانند و نمازرا سبک می شمارند امام صادق علیه السلام فرمودند : شفاعت ما به آنها نمی رسد .

قرآن نیز می فرماید : بهشتیان از جهنمیان سئال می کنندچه چیز شمارابه حهنم کشاند گویند « نماز» نمی خواندیم ، به فقرا غذانمی دادیم ، و قیامت راتکذیب می کردیم تا اینکه مرگ ما آمد . ( فکر کنیم چه کسی این همه نعمت را به ما ارزانی داشته ، پس از نماز غافل نشویم ) ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ